Harley Davidson Shop - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
127
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
775
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
725
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
3
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
16
ออนไลน์มากที่สุด:
637 - พฤษภาคม 18, 2024, 05:59:59 am
ออนไลน์วันนี้:
15
เพจวิวทั้งหมด:
10915223
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
2.14
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.22
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.21
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
5
สมาชิกล่าสุด:
WUTTIPON_SUKKE
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
15.46
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
2367.21

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

Max-Rider
4วัน 21ชั่วโมง 17นาที
admin
20ชั่วโมง 21นาที
mr. worawatt
3ชั่วโมง 59นาที
yong-osot
2ชั่วโมง 35นาที
The Deaw
2ชั่วโมง 12นาที
phongsiri_w
2ชั่วโมง 5นาที
koko
1ชั่วโมง 56นาที
Phanu0303
1ชั่วโมง 20นาที
BeeR
46นาที
ekintruder
45นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 48 48 0 637 6344238
กรกฎาคม 2024 0 0 0 40 463128
มิถุนายน 2024 8 8 0 122 776327
พฤษภาคม 2024 9 9 0 637 2395558
เมษายน 2024 3 3 0 483 1073540
มีนาคม 2024 9 9 0 288 707716
กุมภาพันธ์ 2024 6 6 0 58 840360
มกราคม 2024 13 13 0 27 87609
* 2023 84 84 0 479 401193
ธันวาคม 2023 3 3 0 34 32025
พฤศจิกายน 2023 6 6 0 29 60978
ตุลาคม 2023 7 7 0 21 34193
กันยายน 2023 13 13 0 48 52517
สิงหาคม 2023 21 21 0 61 28257
กรกฎาคม 2023 5 5 0 42 37472
มิถุนายน 2023 2 2 0 44 30685
พฤษภาคม 2023 4 4 0 44 22154
เมษายน 2023 5 5 0 65 18602
มีนาคม 2023 4 4 0 34 25565
กุมภาพันธ์ 2023 9 9 0 45 25688
มกราคม 2023 5 5 0 479 33057
* 2022 76 76 0 105 452658
ธันวาคม 2022 1 1 0 33 25279
พฤศจิกายน 2022 7 7 0 24 26429
ตุลาคม 2022 8 8 0 33 41151
กันยายน 2022 17 17 0 48 54436
สิงหาคม 2022 12 12 0 51 41661
กรกฎาคม 2022 1 1 0 105 35834
มิถุนายน 2022 5 5 0 20 33526
พฤษภาคม 2022 6 6 0 21 30683
เมษายน 2022 4 4 0 16 47091
มีนาคม 2022 4 4 0 16 35589
กุมภาพันธ์ 2022 9 9 0 21 31806
มกราคม 2022 2 2 0 22 49173
* 2021 58 59 0 31 433213
ธันวาคม 2021 0 0 0 18 34564
พฤศจิกายน 2021 3 3 0 17 23590
ตุลาคม 2021 2 2 0 21 27838
กันยายน 2021 4 4 0 24 58422
สิงหาคม 2021 6 6 0 21 46570
กรกฎาคม 2021 9 10 0 20 42399
มิถุนายน 2021 4 4 0 21 33486
พฤษภาคม 2021 0 0 0 21 42308
เมษายน 2021 6 6 0 31 35677
มีนาคม 2021 3 3 0 16 28719
กุมภาพันธ์ 2021 9 9 0 22 38346
มกราคม 2021 12 12 0 10 21294
* 2020 59 59 0 116 342648
ธันวาคม 2020 7 7 0 16 31368
พฤศจิกายน 2020 5 5 0 19 36102
ตุลาคม 2020 4 4 0 16 63896
กันยายน 2020 14 14 0 17 34831
สิงหาคม 2020 8 8 0 22 27446
กรกฎาคม 2020 4 4 0 14 28915
มิถุนายน 2020 5 5 0 40 19804
พฤษภาคม 2020 6 6 0 15 33015
เมษายน 2020 4 4 0 17 17892
มีนาคม 2020 0 0 0 116 18394
กุมภาพันธ์ 2020 1 1 0 23 14144
มกราคม 2020 1 1 0 18 16841
* 2019 26 26 0 29 303188
ธันวาคม 2019 0 0 0 29 21006
พฤศจิกายน 2019 3 3 0 14 19378
ตุลาคม 2019 0 0 0 17 30105
กันยายน 2019 3 3 0 29 29209
สิงหาคม 2019 3 3 0 14 26027
กรกฎาคม 2019 6 6 0 15 24473
มิถุนายน 2019 2 2 0 15 30109
พฤษภาคม 2019 2 2 0 13 31952
เมษายน 2019 2 2 0 12 19753
มีนาคม 2019 4 4 0 15 19540
กุมภาพันธ์ 2019 0 0 0 15 19553
มกราคม 2019 1 1 0 15 32083
* 2018 29 29 0 50 338925
ธันวาคม 2018 0 0 0 13 33945
พฤศจิกายน 2018 1 1 0 50 36360
ตุลาคม 2018 0 0 0 18 27843
กันยายน 2018 1 1 0 19 28826
สิงหาคม 2018 5 5 0 21 32561
กรกฎาคม 2018 2 2 0 26 34690
มิถุนายน 2018 5 5 0 26 34368
พฤษภาคม 2018 3 3 0 20 32271
เมษายน 2018 5 5 0 21 33086
มีนาคม 2018 4 4 0 22 25495
กุมภาพันธ์ 2018 3 3 0 26 19104
มกราคม 2018 0 0 0 6 376
* 2017 45 45 0 34 243666
ธันวาคม 2017 1 1 0 33 13635
พฤศจิกายน 2017 2 2 0 23 24002
ตุลาคม 2017 3 3 0 34 23247
กันยายน 2017 1 1 0 22 19509
สิงหาคม 2017 6 6 0 20 19704
กรกฎาคม 2017 5 5 0 18 16884
มิถุนายน 2017 6 6 0 14 21053
พฤษภาคม 2017 4 4 0 34 23815
เมษายน 2017 9 9 0 25 17046
มีนาคม 2017 5 5 0 14 23403
กุมภาพันธ์ 2017 2 2 0 15 21479
มกราคม 2017 1 1 0 30 19889
* 2016 39 39 0 21 282815
ธันวาคม 2016 0 0 0 18 24893
พฤศจิกายน 2016 8 8 0 19 27323
ตุลาคม 2016 0 0 0 19 23487
กันยายน 2016 3 3 0 17 22405
สิงหาคม 2016 5 5 0 15 19449
กรกฎาคม 2016 8 8 0 16 24728
มิถุนายน 2016 2 2 0 21 20197
พฤษภาคม 2016 4 4 0 16 24413
เมษายน 2016 2 2 0 17 24295
มีนาคม 2016 3 3 0 17 23271
กุมภาพันธ์ 2016 2 2 0 21 22749
มกราคม 2016 2 2 0 16 25605
* 2015 43 43 0 25 351291
ธันวาคม 2015 3 3 0 15 26501
พฤศจิกายน 2015 5 5 0 17 23028
ตุลาคม 2015 5 5 0 18 22914
กันยายน 2015 5 5 0 14 25453
สิงหาคม 2015 0 0 0 16 29316
กรกฎาคม 2015 6 6 0 15 27817
มิถุนายน 2015 1 1 0 18 21475
พฤษภาคม 2015 2 2 0 18 24223
เมษายน 2015 14 14 0 21 29449
มีนาคม 2015 0 0 0 20 42646
กุมภาพันธ์ 2015 2 2 0 25 38596
มกราคม 2015 0 0 0 22 39873
* 2014 56 56 0 41 459632
ธันวาคม 2014 5 5 0 24 44571
พฤศจิกายน 2014 3 3 0 24 44246
ตุลาคม 2014 4 4 0 26 54171
กันยายน 2014 12 12 0 41 43103
สิงหาคม 2014 6 6 0 31 30083
กรกฎาคม 2014 10 10 0 38 36182
มิถุนายน 2014 0 0 0 27 30682
พฤษภาคม 2014 7 7 0 18 33898
เมษายน 2014 9 9 0 27 31912
มีนาคม 2014 0 0 0 22 40287
กุมภาพันธ์ 2014 0 0 0 20 28483
มกราคม 2014 0 0 0 26 42014
* 2013 96 101 1321 44 471216
ธันวาคม 2013 7 7 0 44 44163
พฤศจิกายน 2013 2 2 0 30 33395
ตุลาคม 2013 2 2 0 38 36340
กันยายน 2013 0 0 0 19 32647
สิงหาคม 2013 11 11 0 17 41187
กรกฎาคม 2013 8 8 0 18 39490
มิถุนายน 2013 11 11 0 18 34799
พฤษภาคม 2013 11 11 0 16 37948
เมษายน 2013 30 35 0 33 33901
มีนาคม 2013 5 5 0 28 43859
กุมภาพันธ์ 2013 6 6 303 23 42851
มกราคม 2013 3 3 1018 20 50636
* 2012 253 305 8512 40 475827
ธันวาคม 2012 22 29 1104 21 58217
พฤศจิกายน 2012 25 29 875 40 50375
ตุลาคม 2012 22 30 804 34 50262
กันยายน 2012 19 24 655 37 39546
สิงหาคม 2012 32 34 602 24 44547
กรกฎาคม 2012 2 2 443 15 23270
มิถุนายน 2012 4 4 657 18 31169
พฤษภาคม 2012 3 6 617 15 39718
เมษายน 2012 1 6 724 16 36520
มีนาคม 2012 72 84 1295 19 55647
กุมภาพันธ์ 2012 38 40 687 15 27516
มกราคม 2012 13 17 49 15 19040
* 2011 60 67 42 24 14713
ธันวาคม 2011 60 67 42 24 14713